Konferencija “Teritorijalna kohezija i ravnomerni razvoj”

Konferencija “Teritorijalna kohezija i ravnomerni razvoj”, koju su zajednički organizovali Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija – SARRA i projekat “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji”, koji podržava Vlada Švajcarske, je održana 17. aprila 2019. godine u Beogradu.

Koheziona politika predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. Ona je takođe izraz solidarnosti, s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice EU – sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije.

Na konferenciji su o perspektivama i instrumentima teritorijalne kohezije govorili predstavnici Ministarstva za evropske integracije, međunarodni eksperti, kao i predstavnici dve nacionalne asocijacije – Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija – SARRA i Stalne konferencije gradova i opština.

Iskustva EU je predstavio zamenik direktora Evropske asocijacije razvojnih agencija – EURADA, g. Esteban Pelajo, i tom prilikom je potpisan i memorandum o pristupanju Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija EURADA-i.


© 2019 Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija