Projekti

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Radio-televizija Srbije (RTS) uz institucionalno pokroviteljstvo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, pokreću drugi konkurs za izbor najboljih praksi u radu lokalne samouprave i nagradu Šampioni lokalnog razvoja 2018/19.


Evropska mreža preduzetništva (EEN - Enterprise Europe Network)

Evropska mreža preduzetništva je projekat koji je Evropska komisija pokrenula 2008. godine u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala mikro, malih i srednjih preduzeća i to kroz pružanje informacija i podršku preduzećima i preduzetnicima širom Evrope (u vezi sa svim aspektima prava intelektualne svojine, raspoloživim sredstvima EU, mogućnostima povećanja konkurentnosti, inovativnosti i transfera tehnologija MSP na evropskom nivou kroz promovisanje inovativnih rešenja).


Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji čini pet grupa usluga: informacije, obuke, savetodavne usluge, mentoring i promocije.

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje. Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.


© 2019 Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija