Српска асоцијација регионалних развојних агенција

САРРА


Основана 2016. године као удружење,
иницијативом 15 акредитованих
регионалних развојних агенција

Циљ


Допринос успостављању ефикасног система
за уравнотежени територијални развој у Републици Србији

Искуство


Укупан број запослених у агенцијама чланицама је 126,
а пројектни портфолио чланица чини више од 430 пројеката,
вредности више од 100 милиона евра

Међуресорна сарадња

Промовишемо принципе међуресорне сарадње у циљу ефикаснијих развојних процеса

Међуопштинска сарадња

Иницирамо и координирамо међуопштинска партнерства у циљу ефикаснијег коришћења ресурса и одрживих ефеката развојних програма

Стратешко планирање

Заступамо принцип специфичности сваког региона и потребе да се развојни програми томе прилагоде и ефикасно спроводе

АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

© 2024 Српска асоцијација регионалних развојних агенција