Српска асоцијација регионалних развојних агенција

Регионални развој

Регионални развој као континуиран и управљан процес захтева добро организован институционални оквир. Агенције за регионални развој су основане из потребе да се на територији читаве Србије створе институционални предуслови за одрживи регионални развој.

Чланице Асоцијације су у протеклом периоду биле кључни носиоци развојних процеса на територијама које су покривале својим радом, кроз партнерство са јавним и приватним сектором.

Увођењем и дистрибуцијом консултантских услуга намењених МСП сектору, стварале су предуслове за развој предузетништва. Менаџментом развојних пројеката укључивале су своје територије у међународне донаторске иницијативе и националне програме за развој предузетништва и равномерни регионални развој.

Срж регионалног развоја се састоји у ефикасном успостављању међусекторске сарадње, посматрајући друштвено – економски развој као целовит и потпуно интегрисан процес, где регионалне развојне агенције успешно повезују актере из више сектора.

Један од стубова регионалног развоја је међуопштинска сарадња, која подразумева умрежавање локалних самоуправа, као кључних носилаца локалног економског развоја, у партнерства заснована на стратешки идентификованим потребама и интересима. Кординацију ових стратешких процеса воде регионалне развојне агенције.

Снага Асоцијације лежи у чињеници да она посредством својих чланица окупља десетине кључних стејкхолдера на локалном, регионалним и националним нивоу, да су чланице кроз мрежу запослених у стању да испоруче највећи број услуга које су у функцији економског развоја, преузимајући одговорност за планирање и управљање развојним процесима на својим територијама. Попуњавајући институционалну празнину на регионалном нивоу постају битан интегративни фактор између националних, локалних и донаторских институција.

Флексибилне у раду прилагођавале су се динамичним захтевима окружења и тако постале носиоци развојних процеса и кључни партнери међународним донаторским институцијама. Искуство у раду са МСП сектором и јавним администрацијама на уклањању препрека за економски развој  афирмише их као поуздане партнере за све будуће развојне иницијативе.


© 2023 Српска асоцијација регионалних развојних агенција