Међуресорна

сарадња


Промовишемо принципе међуресорне сарадње у циљу ефикаснијих развојних процеса.

Међуопштинска

сарадња


Иницирамо и координирамо међуопштинска партнерства у циљу ефикаснијег коришћења ресурса и одрживих ефеката развојних програма.

Стратешко
планирање

Заступамо принцип специфичности сваког региона и потребе да се развојни програми томе прилагоде и ефикасно спроводе.

Међуресорна сарадња

Промовишемо принципе међуресорне сарадње у циљу ефикаснијих развојних процеса

Међуопштинска сарадња

Иницирамо и координирамо међуопштинска партнерства у циљу ефикаснијег коришћења ресурса и одрживих ефеката развојних програма

Стратешко планирање

Заступамо принцип специфичности сваког региона и потребе да се развојни програми томе прилагоде и ефикасно спроводе

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

© 2019 Српска асоцијација регионалних развојних агенција