SARRA


Osnovana 2016. godine kao udruženje,
inicijativom 15 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Cilj


Doprinos uspostavljanju efikasnog sistema
za uravnoteženi teritorijalni razvoj u Republici Srbiji

Iskustvo


Ukupan broj zaposlenih u agencijama članicama je 126,
a projektni portfolio članica čini više od 430 projekata,
vrednosti više od 100 miliona evra

Međuresorna saradnja

Promovišemo principe međuresorne saradnje u cilju efikasnijih razvojnih procesa

Međuopštinska saradnja

Iniciramo i koordiniramo međuopštinska partnerstva u cilju efikasnijeg korišćenja resursa i održivih efekata razvojnih programa

Strateško planiranje

Zastupamo princip specifičnosti svakog regiona i potrebe da se razvojni programi tome prilagode i efikasno sprovode

ČLANOVI ASOCIJACIJE

Regionalna razvojna agencija

Regionalna razvojna agencija "Južni Banat"

Адреса: Карађорђева бр.4, Панчево
Телефон: 013/2190-314, 013/2190-315
E-mail: office@rrajuznibanat.rs
www.rrajuznibanat.rs
Regionalna razvojna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Regionalna razvojna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org
Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Адреса: Пана Ђукића 42, Лесковац
Телефон: 016/315-0115
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org
Regionalna razvojna agencija „JUG“

Regionalna razvojna agencija „JUG“

Адреса: Обреновићева 38/I, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659
E-mail: info@rra-jug.rs
www.rra-jug.rs
Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs
www.rrazlatibor.rs
Regionalna razvojna agencija Bačka

Regionalna razvojna agencija Bačka

Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/II спрат, Нови Сад
Телефон: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs
Regionalna razvojna agencija Srem

Regionalna razvojna agencija Srem

Адреса: Главна 172, Рума
Телефон: 022/470-910
E-mail: office@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs
Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Адреса: Краља Петра I број 22, Крагујевац
Телефон: 034/302-701, 302-702
E-mail: officekg@redasp.rs
www.redasp.rs
Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Адреса: Топличин венац 11/4, Београд
Телефон: 011/2186-730
E-mail: office@rarei.rs
www.rarei.rs
Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

Адреса: Јована Цвијића 20, Лозница
Телефон: 015/876-096
E-mail: office@rrappr.rs
www.rrappr.rs
Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

Адреса: Стари корзо 30/3, Пожаревац
Телефон: 012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs
Regionalna razvojna agencija PANONREG

Regionalna razvojna agencija PANONREG

Адреса:Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
Телефон: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs
Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

Адреса: Балканска 63/IV, Крушевац;
Телефон: 037/418-520
E-mail: office@arrro.rs
www.arrro.rs
© 2024 Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija